Vaaliteemat

Päätöksenteko perustetaan tiedolle ja totuudelle, ei mielipiteille

Tieteen polarisointiin tulee panostaa, jotta tutkitun tiedon hyödyntäminen poliittisessa päätöksenteossa onnistuu. Tämä helpottaa myös päätösten perustelua suomalaisille

Laadukkaiden ja yhdenvertaisten palveluiden takaaminen kaikissa elämän vaiheissa jokaiselle

Jokainen ihminen on saman arvoinen yhteisölle kaikissa tapauksissa ja häntä tulee kohdalla sen mukaisesti – todellinen tasa-arvo

Ilmastonmuutos on totta ja se tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa

Valtion velkaantuminen pitää hidastaa ja lopulta pysäyttää

Sosiaali- ja terveysasiat

Koulutus ja kasvatus

Vanhukset